web analytics

Wat vragen managers zich af als ze organisaties en gedrag willen veranderen?

De bekende managementdenker Noel Tichy stelt dat managers, in en rond hun dagelijks werk, te weinig vragen stellen en vindt dat een slechte zaak: “Many executives close off learning. In their day-to-day interactions with staff they are usually issuing instructions or making judgments about the ideas or performance of others. By telling rather than asking they are actually making their organizations less smart, less aligned, and less energized every day…. Asking lots of questions opens new doors to new ideas, which ultimately contributes to your competitive edge.”

Wij zijn op zoek gegaan naar de vragen die managers stellen als zij organisaties en gedrag willen of moeten veranderen. In weerwil van het gangbare beeld dat managers zeer actiegericht en mede daardoor weinig reflectief zijn, leverden zij een veelheid aan vragen op en een zeer beperkt aantal concrete aanpakken, acties en instrumenten. Zijn managers dan toch reflectiever en minder actiegedreven dan wel wordt verondersteld?
In ons onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van een programma met de naam PROMIIC, zijn meer dan 250 managers van 43 organisaties geïnterviewd. Het hoofddoel van het onderzoek was het achterhalen van de vragen van managers over organisatieverandering. In het verlengde daarvan hebben we gevraagd naar de middelen, methoden en interventies die managers gebruiken bij het realiseren van verandering. De eerste vraag leverde duizenden zeer gevarieerde vragen op. Het resultaat van de tweede vraag was een relatief klein overzicht variërend van meer intuïtieve benaderingen, via heisessies en bilaterale gesprekken tot het gebruik van de bekende SWOT-analyses, cultuurscans en projectmanagementmethodieken.

Met behulp van de database met duizenden vragen is de volgende top 10 van meest gestelde vragen opgesteld:

  1. Hoe maak je een goed veranderprogramma?
  2. Hoe wordt strategie omgezet in concrete veranderingen?
  3. Hoe kan ik het verschil tussen de huidige en de gewenste cultuur overbruggen?
  4. Hoe faseren we het strategieproces?
  5. Hoe organiseren we dat de strategie wordt doorleefd?
  6. Hoe stel ik een communicatiestrategie vast?
  7. Hoe communiceer ik de noodzaak van de verandering en de bijbehorende visie?
  8. Op welke manier kan ik het gedrag van individuele- en (specifieke)groepen medewerkers beïnvloeden?
  9. Hoe kan ik samenwerking binnen de organisatie faciliteren en bevorderen?
  10. Hoe kan ik omgaan met uiteenlopende belangen?

Opvallend is, dat managers relatief veel ‘hoe-vragen’ stellen. Dat wijst wel degelijk op een sterke actiegerichtheid bij verandering. Als we afgaan op het soort vragen blijkt ook dat er weinig echt reflectieve (zoals “kan mijn organisatie deze verandering wel aan?”) en diagnostische vragen gesteld worden. Het ‘hoe’ krijgt veel meer aandacht dan bijvoorbeeld het ‘wat’ en –vooral- het ‘waarom’. Managers zijn ook veel bezig met integraliteit. Ze stellen vragen over de samenhang tussen onderwerpen als strategie, gedrag en structuur. Deze vragen komen, zoals verwacht mag worden, vooral naar voren bij de hoogste managers. Managers op operationeel niveau hebben veel vragen over specifieke onderwerpen zoals communicatie of bedrijfsprocessen. Middelmanagers zijn de ‘spin in het web’ en zien zich vooral voor de uitdaging gesteld de (verander)strategie op een effectieve wijze te vertalen naar de eigen eenheid met behoud of creatie van draagvlak.

De meeste managers achten zichzelf goed in staat om te gaan met de vragen die zij hebben. Daarbij blijken zij meer te vertrouwen op intuïtie en ervaring dan op een systematische of methodische benadering. Gegeven de enorme hoeveelheid kennis en ervaring van anderen, onder andere ontsloten in Het Veranderboek, is dat op zijn minst jammer. Drucker heeft ons geleerd dat om echt effectiever te managen wij moeten leren om systematisch en methodisch te doen wat we eerder op basis van intuïtie en ervaring deden. De laatste ‘middelen’ zijn te kostbaar om ze niet te reserveren voor de echt bijzondere situaties.

Tags: ,

Reageer