web analytics

The Lean Startup: Een handleiding voor jonge entrepreneurs

Auteur: Sjoerd Segijn

Lean

“The only way to win is to learn faster than anyone else.”

Eric Ries is een programmeur en entrepreneur uit Sillicon Valley. Hij werkte als Chief Technical Officer (CTO) en was oprichter van het bedrijf IMVU. Geïnspireerd door zijn eigen ervaringen en de principes van lean manufacturing, schreef hij één van de meest succesvolle managementboeken van de afgelopen jaren: ‘The Lean Startup’ (2013). De methode beschrijft hoe startups snel kunnen groeien  op basis van een goed idee, korte leerloops en hun vermogen om snel aan te passen. In tijden waarin ‘startups’ als aanjager worden gezien voor innovatiekracht en economische groei (bron), vormt het boek daarmee misschien wel de meest gepraktiseerde handleiding voor menig jonge ‘entrepreneur’ die rondloopt met een goed idee.

Maar wat is de Lean Startup methode? En wat kunnen veranderaars er van leren? Een korte review.

The Lean Startup methode – bouwen, meten, leren

De vijf principes die ten grondslag liggen aan de Lean Startupmethode geven al een goed beeld van de kern van de methode:

  1. Entrepreneurs are everywhere – voor iedereen met een goed idee kan de Lean Startup methode effectief zijn, ongeacht grootte van het bedrijf, sector of bedrijfstak;
  2. Entrepreneurship is managementde context van een startup wordt gekenmerkt door grote onzekerheid en vraagt om een nieuwe manier van managen;
  3. Validated learning het bestaansrecht van een startup wordt niet alleen gekenmerkt door het maken van winst of leveren van diensten, maar richt zich primair op het leren opbouwen van een duurzaam bedrijf;
  4. Build-Measure-Learn – startups zetten ideeën om in producten, meten vervolgens hoe de klant hierop reageert, en leren hieruit of er fundamenteel moet worden bijgesteld of geconsolideerd;
  5. Innovative accounting – om doelgericht te kunnen bouwen, meten en uiteindelijk leren, moeten startups werken op basis van een minimum viable product, welke wordt aangepast en uitgebouwd op basis van klantervaringen.

En dus moeten startups volgens Ries starten met een goed uitgewerkt idee (unique value proposition) en dit zo snel mogelijk omzetten in een minimum viable product (MVP). Op basis van klantervaringen wordt het product in korte iteraties gericht verbeterd en uitgebouwd (consolidating). Wanneer blijkt dat fundamenteel moet worden bijgesteld (pivotting), start de cyclus opnieuw (zie figuur, bron). Een startup is volgens Ries succesvol wanneer deze haar minimum viable product door middel van een continue leerloop op basis van klantervaringen weet uit te bouwen en op te schalen.

Lean startup

Wat leert de verandermanager hiervan?

Het Lean Startup denken vindt zijn oorsprong in innovatie en ondernemerschap; het biedt ook zeker relevante aanknopingspunten voor een verandermanager. Doelgericht en doelbewust werken (purposive change) vanuit een heldere richting is immers – net als de Lean Startup methode onderschrijft – essentieel, maar vormt niet direct garantie voor succes. De weg naar doelgerichte verandering is vaak weerbarstig, wat maakt dat nieuwe inzichten of relevante ontwikkelingen kunnen leiden tot aanpassingen in de aanpak. Dit vraagt van een verandermanager om met behulp van korte iteraties te blijven leren om hiermee de aanpak te optimaliseren. Het boek van Eric Ries kan daarmee ook voor de verandermanager inspirerende handvatten bieden.

Tags: , , ,

Reageer