web analytics

Posts Tagged ‘Professioneel veranderen’

Rechtvaardigheid in organisaties

Auteur: Leonard Millenaar

Wat is rechtvaardig(heid)?
Filosofie en theologie houden zich sinds jaar en dag bezig met de vraag wat rechtvaardig(heid) is. Veel religies kennen het adagium ‘wie goed doet, goed ontmoet’. In het Hindoeïsme spreekt men van ‘karma’ en ‘vipaka’. De goede daden die je verricht zullen positieve gevolgen hebben en de slechte daden negatieve. In dit leven of in een volgend leven. ‘What goes around, comes around’.

In de Romeinse tijd is de rechtvaardigheid als ethische deugd uitgegroeid tot de grondslag voor het recht. Redelijkheid en billijkheid zijn nog altijd een essentieel onderdeel van onze algemene rechtsbeginselen.

In de jaren ’60 is het concept rechtvaardigheid ook tot de psychologie doorgedrongen. Hier ligt de nadruk op de (individuele) perceptie van rechtvaardigheid. In de veranderkunde, dat voor een deel gebouwd is op de psychologische discipline, is (de perceptie van) rechtvaardigheid een concept om rekening mee te houden.

The belief in a just world
De ‘just-world hypothesis’ noemt het idee dat ‘alle menselijke handelingen uiteindelijk eerlijke en passende consequenties zullen hebben’ een cognitieve bias. Het (willen) denken dat het leven ons rechtvaardig behandelt, komt tot uiting in de wijze waarop we ons gedragen. Als je hier meer over lezen, is het boek The Belief in a Just World: A Fundamental Delusion (Lerner & Lerner, 1980) een aanrader!

Perspectief vanuit de arbeids- en organisatiepsychologie
Veel activiteiten in organisaties zijn te herleiden naar verdeling van middelen. Budgetten, salarissen, promoties… Bij die verdeling geldt (de perceptie van) rechtvaardigheid een belangrijke rol. Sinds de jaren ’60 wordt vanuit de (arbeids- en organisatie)psychologie onderzoek verricht naar het construct rechtvaardigheid.

Lees verder over de betekenis van rechtvaardigheid in organisaties en het belang ervan bij veranderingen.

(meer…)

Systematisch en methodisch organisaties veranderen

De overlevingskansen van organisaties nemen af doordat ze zich niet voldoende of juist te veel, te vaak of onnodig aanpassen. In al deze gevallen gaan organisaties niet goed om met verandering. Verandermanagement is het vak dat in antwoord op veranderingen moet bijdragen aan het zo professioneel, effectief en efficiënt mogelijk aanpassen van organisatie en gedrag. Hier wordt een model gepresenteerd dat ervoor zorgt dat die bijdrage doordacht en vruchtbaar geleverd kan worden en voorkomt dat onnodige fouten worden gemaakt.

Klik hier om het hele artikel, gebaseerd op Het Veranderboek, te downloaden

Professioneel en doelgericht veranderen: een voorproefje

Het goed, of in ieder geval professioneel, omgaan met het aanpassen van organisaties in situaties van verandering, is vanuit maatschappelijk, economisch en sociaal perspectief een vereiste. Wordt daaraan niet voldaan dan wordt onzorgvuldig omgegaan met mensen en schaarse middelen, belangen van stakeholders en het bestaan en de emoties van betrokkenen. Hierin ligt de kern van de opdracht die verbonden is met vakgebied verandermanagement: het in antwoord op veranderingen professioneel, zo effectief en efficiënt mogelijk en met een waarderend perspectief op betrokkenen en hun belangen aanpassen van organisaties.

View more presentations from tenhave.

(meer…)

Changing the way we change

De afgelopen weken had ik de gelegenheid om met dit model te werken. Het was bij de aftrap van een programma over ‘changing the way we change’ bij een wereldwijd opererend bedrijf. Het is een bedrijf dat begrijpt dat het succes dat hen groot gemaakt heeft, hen allerminst de garantie biedt dit succes te prolongeren. Het tekent hun professionaliteit dat ze beseffen dat ze de manier waarop ze gewend zijn te veranderen, kritisch tegen het licht willen houden. Ze excelleren in het bedenken van innovaties, maar zijn zwak in het implementeren ervan. In een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van het senior-management liet ik hen in de spiegel van verandermanagement kijken. (meer…)

In search of evidence

Anders Veranderen, Duurzaam Veranderen, Voorbeeldig Veranderen, Succesvol Veranderen, Leren Veranderen, Veranderen met Resultaat, de Nederlandse manager mag zich verheugen in een groot aantal publicaties op het gebied van verandermanagement. Uit deze toename van publicaties zou je kunnen opmaken dat het vakgebied verandermanagement in de afgelopen decennia volwassen is geworden.

levels-of-evidence-eric-barends1

Ditzelfde geldt voor de grote aandacht die opleidingsinstituten aan het onderwerp besteden. Iedere zichzelf respecterende managementopleiding lijkt inmiddels een module verandermanagement in de leergang te hebben opgenomen en het aantal Universiteiten en Hogescholen dat een gespecialiseerde opleiding verandermanagement aanbiedt neemt gestaag toe. (meer…)