web analytics

Posts Tagged ‘Ondernemingsraad’

Ondernemingsraad als juweel in de kroon

In menig verandertraject in Nederland lijkt het of de Ondernemingsraad (verder OR) door de Bestuurder wordt gezien als ballast, ‘grijze wollen sokken met een shaggie’. De OR daarentegen huldigt vaak nog oude idealen met de hang naar het ‘good old’ Rijnlandse model in een geglobaliseerde wereld. Deze tegenstelling leidt meer dan eens tot patstellingen, frictie en botsingen. Dit klassieke beeld is echter geen noodzaak. Er is ook een veel productievere functie van de OR mogelijk, mits de Bestuurder de OR ook behandelt als volwaardige gesprekspartner en als de OR zich volwassen en stevig opstelt. De OR kan dan een ‘juweel’ zijn in de kroon van de ondernemingsstrategie. (meer…)