web analytics

Posts Tagged ‘Leiderschap’

Kernwaarden zijn een kwestie van voorbeeld(ig) leiderschap

Auteur: Hans van Emmerik

ikea-foto

“Ik denk niet dat ik nu iets draag, dat niet op de vlooienmarkt is gekocht” (The Guardian, 2016.), zei een van de rijkste mannen ter wereld eens. Deze man, Ingvar Kamprad, is de founding father van Ikea. Opgericht in 1943 en nog altijd geeft hij zelf het goede voorbeeld als het gaat om kostenbewust handelen – een van de zeven waarden van zijn bedrijf (Ikea.com, n.d.). (meer…)

Leiders! Verhalen van een marineofficier en een leiderschapsmodel voor de ambitieuze leider

Auteur: Lianne Ossenkoppele

Marine army

“Jaren geleden stapte ik voor het eerst over de drempel van het ‘Koninklijk Instituut voor de Marine’ om te beginnen aan een carrière vol avontuur en uitdagingen” (Hekker, 2014, p. 13). Een uitdaging waarbij Hekker destijds tijdens de selectie en opleiding zich er alles behalve bewust was van het feit dat hij werd klaargestoomd voor een leidinggevende functie. Zijn ervaringen, en die van anderen om hem heen, heeft Hekker opgeschreven. Op basis van zijn ervaringen presenteert Hekker (2014) de bouwstenen van een leiderschapsmodel aan de hand van eigenschappen van de ambitieuze leider: het LiDRS-model (www.lidrs.nl). Een model dat stoelt op de constatering dat goede leiders ter plekke hun manier van leidinggeven kunnen veranderen.

(meer…)

Gedachteverandering realiseren (Gardner, 2004)

Auteur: Leonard Millenaar

Van gedachten veranderd
Dagelijks proberen anderen jouw gedachten te veranderen. Volgens de reclame op de radio moet je kiezen voor de nieuwe Opel Insignia (‘de beste auto die we ooit gemaakt hebben’). Tegelijkertijd probeer jij dagelijks de gedachten van anderen te veranderen. Je legt je partner uit waarom het toch echt een BMW moet worden. Soms lukt het om de gedachten van de ander te veranderen, vaak ook niet.

Gedachteverandering in organisaties
Bij een veranderingen in organisaties is het niet veel anders. Soms is gedachteverandering nodig bij (groepen van) belanghebbenden om gestelde organisatiedoelen te kunnen realiseren. Storytelling, futuring en visioning zijn bekende interventies die hierbij worden ingezet. Bij deze technieken worden cognitieve en emotionele aspecten gecombineerd. Er wordt geappelleerd door te werken met woorden en beelden, feiten en associaties.

Het kwartje valt niet
Het veranderen van de gedachten of het ‘meekrijgen’ van een ander lijkt soms een mysterieus proces. Opeens ‘valt het kwartje’ of is de ander ‘om’. Harvard psycholoog Gardner bestudeerde meer dan 30 jaar lang de werking van de menselijke geest en concludeert anders: verandering van gedachten vindt op een langzame en herkenbare wijze plaats die actief en sterk te beïnvloeden is.

Zeven hefbomen bij gedachteverandering
Gardner noemt zeven factoren die als hefboom kunnen worden ingezet bij het realiseren van (gedachte)verandering:

  1. Reason (Ratio)
  2. Research (Onderzoek)
  3. Resonance (Weerklank)
  4. Redescriptions (Herformuleringen)
  5. Resources and rewards (Middelen en beloningen)
  6. Real world events (Werkelijke gebeurtenissen)
  7. Resistances (Weerstanden)

Het basisidee van Gardner is dat de kans op gedachteverandering het grootst is als de eerste zes factoren gezamenlijk werkzaam zijn bij betrekkelijk geringe weerstanden (de zevende factor).

Lees verder voor een beschrijving per factor.

(meer…)

Principes voor effectieve sturing en beïnvloeding bij verandering (Heifetz & Laurie, 2001)

Auteur: Barbara Janssen

Specifieke eisen aan leiders bij verandering
Veranderen vraagt om een duurzame kern van leiderschapskwaliteiten, waaronder emotionele intelligentie en oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Volgens Heifetz & Laurie is echter meer nodig dan dat. Effectief sturing geven aan verandering stelt specifieke eisen aan de leiderschapsstijl en sturing.

Instabiliteit en verstarring kenmerken veranderprocessen
Veranderprocessen kennen veelal een chaotische, instabiele fase. Blijven organisaties hier in hangen dan ontstaat verstarring. Dit vraagt veel energie van een organisatie en de beoogde situatie wordt hiermee niet bereikt. Als leider is het je taak de organisatie hier doorheen te helpen en een nieuwe orde te laten ontstaan. Er is een aantal sturingsprincipes die daarbij kunnen helpen.

(meer…)

Change Management Podcast: Erik van de Loo

De fragmenten zijn onderdeel van de Verandermanagementbox. De volledige CD en de totale serie zijn verkrijgbaar via managementboek.nl

Klik hier om de bijbehorende tekst van de totale CD te downloaden

[display_podcast]