web analytics

Posts Tagged ‘Integraal veranderen’

Inzending essaywedstrijd -6: Zwerenmanagement, partikelvisie en bewuste impotentie

Een hoopvolle diagnose voor een zieke patiënt

‘When we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves.’[i]

Het verandervermogen van veel Nederlandse ondernemingen schiet tekort, maar zelden trekken verandermanagers hiervoor zelf het boetekleed aan. Het is tijd voor stevige zelfreflectie. In dit essay nemen we afscheid van verandermanagement regerend vanuit een ivoren toren, van de rol van de verandermanager als beleidsuitvoerder en van de verstarde projectmanagement aanpak die medewerkers ertoe aanzet om de hakken nog dieper in het organisatorische zand te zetten. Het is tijd voor evolutionair denken over dynamiek en de plaats hiervan binnen een moderne bedrijfsvoering. Een veranderaanpak die deel uitmaakt van de dagelijkse gang van zaken en naadloos aansluit bij de persoonlijke strategieën van alle actoren, met veel betere resultaten tot gevolg. (meer…)

Systematisch en methodisch organisaties veranderen

De overlevingskansen van organisaties nemen af doordat ze zich niet voldoende of juist te veel, te vaak of onnodig aanpassen. In al deze gevallen gaan organisaties niet goed om met verandering. Verandermanagement is het vak dat in antwoord op veranderingen moet bijdragen aan het zo professioneel, effectief en efficiënt mogelijk aanpassen van organisatie en gedrag. Hier wordt een model gepresenteerd dat ervoor zorgt dat die bijdrage doordacht en vruchtbaar geleverd kan worden en voorkomt dat onnodige fouten worden gemaakt.

Klik hier om het hele artikel, gebaseerd op Het Veranderboek, te downloaden