web analytics

Posts Tagged ‘Communicatie’

Filosofie en verandering

Auteur: Hans van Emmerik

Verandermanagement is bij uitstek een vakgebied waar verschillende disciplines samenkomen. Bedrijfskunde, psychologie, rechten; om er maar een paar te noemen. Inzichten uit de filosofie liggen minder voor de hand om veranderprocessen te begrijpen en in te richten. Ten onrechte. (meer…)

Let op je woorden, juist bij verandertrajecten

Auteur: Hans van Emmerik

scrabble


‘We zijn teveel in kolommen georganiseerd en de integratie tussen de primaire en ondersteunende processen is onvoldoende’, verkondigt de bestuurder over de reden van de reorganisatie. Begrijpt u wat ze bedoelt? Dan werkt u waarschijnlijk in een management-, beleids- of adviesfunctie. Een onderwijzer of verpleegster denkt bij ‘kolommen’ en ‘integratie’ aan iets anders.

  (meer…)

Belang van psychologisch contract bij verandering

Auteur: Leonard Millenaar

Geschreven overeenkomst
Een arbeidsovereenkomst staat zwart op wit. Het beschrijft en expliciteert de arbeidsvoorwaarden. In dit contract gaat het primair om de arbeid die verricht moet worden (nog altijd vaak gedefinieerd in aantal uren) en om het loon dat hier tegenover staat.

Wederzijdse (ongeschreven) verwachtingen
Het psychologisch contract staat niet op papier; het gaat over de wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de relatie. Het is een ongeschreven overeenkomst, het resultaat van perceptie en interpretatie. Schein (1985) ziet het contract, ondanks dat het niet zwart op wit staat, als een bepalende factor voor het gedrag in organisaties.

Contractbreuk psychologisch contract

Verandering kan leiden tot ‘contractbreuk’
Het psychologisch contract speelt een belangrijke rol bij organisatieveranderingen. Als door de verandering niet langer wordt voldaan aan de (impliciete) verwachtingen van de medewerker, kan dit leiden tot contractbreuk’.

Lees verder over het psychologisch contract en voorkom ‘contractbreuk’ bij veranderingen.

(meer…)

Metaforen in verandertrajecten (Marshak, 1993)

Auteur: Leonard Millenaar

Voetbal als metafoor voor veranderen

De organisatie als voetbalteam. Een toepasselijke metafoor tijdens de Europese Kampioenschappen. De back-office als verdediging, afdeling verkoop als voorhoede en de algemeen manager als bondscoach.

Waarom metaforen?
Metaforen zijn een middel om in beelden over organisaties te praten. Hiermee kun je bijvoorbeeld achterhalen hoe door medewerkers naar de eigen organisatie wordt gekeken, door de metaforen letterlijk te nemen en de achterliggende gedachten te onderzoeken. Het vormt daarmee ook een instrument om beelden indien gewenst gericht te veranderen.

Vier metaforen voor verandering
Marshak onderscheidt vier soorten metaforen om te spreken over organisaties:

(meer…)

Niet méér maar beter communiceren (Larkin & Larkin, 1996)

Auteur: Leonard Millenaar

Verkeerde adviezen over communicatie bij verandering
De meeste adviezen aan leidinggevenden over het communiceren van echt belangrijke veranderingen zijn verkeerd, aldus onderzoekers Larkin en Larkin. Die verkeerde adviezen komen doorgaans neer op ‘meer’: méér waarden, méér video’s, méér publicaties, méér meetings.

Communiceer via direct leidinggevenden gebaseerd op feiten
Volgens Larkin en Larkin werkt méér niet, daarom geven zij de volgende adviezen:

Communiceer:
feiten; stop met het communiceren van waarden;
• face-to-face; vertrouw niet op indirecte of onpersoonlijke communicatievormen zoals video’s of massale bijeenkomsten;
• via operationeel leidinggevenden.

Lees verder voor een nadere toelichting op deze drie adviezen.

(meer…)