web analytics

Sturen op financiële én op niet-financiële resultaten met The Balanced Scorecard

Auteur: Lianne Ossenkoppele

balance

In 1992 bedachten Robert Kaplan en David Norton een sturingsinstrument dat zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld tot een van de meest gebruikte instrumenten ter wereld om prestaties te meten; The Balanced Scorecard (Kaplan, Norton & Grasman, 2003). Zij constateerden dat de meeste organisaties louter stuurden op financiële resultaten en waren van mening dat ook niet-financiële resultaten gemeten moesten worden. Hierdoor kunnen organisaties, gebalanceerd en op alle relevante aspecten, beoordelen hoe zij presteren. Want, zo stellen Kaplan en Norton (1996), financiële resultaten geven inzicht in vroegere events, zoals investeren. Zij geven echter geen adequaat inzicht in de reis die de organisatie de afgelopen periode heeft gemaakt, zoals klantwaardering, mobiliteit of ontwikkeling van medewerkers en optimalisatie van processen. Terwijl juist deze resultaten belangrijke graadmeters zijn voor toekomstig succes.

De Balanced Scorecard bestaat uit vier perspectieven: leer- en groeiperspectief, intern perspectief, klantperspectief en het financiële perspectief. Elk perspectief wordt door de organisatie gevuld met een aantal Kritische Prestatie-indicatoren (KPI’s). Deze maken inzichtelijk hoeveel progressie een organisatie maakt in het realiseren van de gewenste resultaten. De KPI’s op een Balanced Scorecard zijn voornamelijk strategisch van aard en laten zien hoe succesvol een organisatie is in het realiseren van haar strategische doelen, en laten daarmee ook zien waar de organisatie zich nog heeft te ontwikkelen.  Daarmee helpt de Balanced Scorecard een organisatie te focussen op die aspecten die gezien haar strategische uitdaging van belang zijn.

1. Leer- en groeiperspectief
Dit perspectief omvat alle onderdelen die zorgen voor ontwikkeling en verbetering van kennis en vaardigheden, en ontwikkeling van (gebruik van) tools en technologieën. Daarmee wordt in dit perspectief ook vaak de innovatie(kracht) van een organisatie ondergebracht.  Het perspectief is ontwikkelingsgericht en richt zich voornamelijk op de toekomst. In een kennis-gedreven organisatie is dit perspectief van uitzonderlijk belang omdat het oriënteert op de belangrijkste asset van een organisatie: haar medewerkers.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Medewerkertevredenheid, ontwikkelmogelijkheden, verzuim.

2. Intern perspectief
Dit perspectief richt zich op de interne processen van de organisatie en geeft inzicht in hoe goed een organisatie, en haar processen, opereren.  Daarmee geeft het direct aanknopingspunten voor de processen waarin de organisatie zal moeten excelleren of verbeteren.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Doorlooptijd productieproces, Aantal fouten bij productie, Risico’s en ongevallen, Ligduur van patiënten

3. Klantperspectief
Wanneer het organisatieproces goed is georganiseerd, kan worden verwacht dat de KPI’s in het klantperspectief goed zullen scoren. Dit perspectief meet namelijk in hoeverre een organisatie nu voldoet aan de behoefte en verwachtingen van haar klanten.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Wachttijden behandeling klant, Klanttevredenheid, Herhaling van aankopen

4. Financiële perspectief
Ook de in het verleden behaalde financiële resultaten behouden aandacht in het model van Kaplan en Norton. Met dit perspectief wordt inzicht verkregen in kosten, opbrengsten, baten en lasten, waarmee het perspectief ook relevant is voor non-profit organisaties.
Voorbeelden van KPI’s in dit perspectief: Brutomarges, Productie in geld, Overhead

bsc

De Balanced Scorecard is inmiddels al bijna een kwart eeuw oud, en ontwikkeld in een tijd en setting waarin Kaplan en Norton constateerden dat sommige managers en mensen met een financieel georiënteerde setting te smal naar resultaten van organisaties kijken. Daarmee helpt de Balanced Scorecard hen om breder te leren kijken, te evalueren en te sturen. Het gevaar bestaat echter dat de scorecard degradeert naar een checklist, terwijl het juist gaat om de ontwikkeling en verklaring van de resultaten; ‘de wereld achter de cijfers’. Maar, nu we bijna 25 jaar verder zijn, mogen we hopen dat managers inmiddels beter weten te sturen op alle aspecten van een organisatie. De huidige trends rondom leiderschap, verandermanagement en zelfsturing doen dit in ieder geval zeker vermoeden.

Literatuur

 • Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. HARVARD BUSINESS REVIEW, 75.
 • Kaplan, R. S., Norton, D. P., & Grasman, G. (2003). Op kop met de Balanced Scorecard: strategie vertaald naar actie. Business Contact.

Tags: , ,

Geen reacties op “Sturen op financiële én op niet-financiële resultaten met The Balanced Scorecard”

 1. StevenMer schreef:
  Je reactie is in afwachting van moderatie. Dit is een voorbeeld, je reactie wordt zichtbaar zodra deze is goedgekeurd.

  parents are best served by finding a summer camp that best fits their own child needs. Mais suite aux scandales bancaires stone island black friday 2019, told Reuters they cried after lawyers texted them with the news.. Fitch expects Lodha to sell around INR30 billion of properties in London annuallyendured over two years in a German concentration camp and ended his military career as an admiral. Jozan died at 82 in his luxurious apartment in Cannes. A millennial life span means the stork is coming roughly every 10 years to keep the Smurf population stable. If it came any more frequently cheap stone island wholesale he has stopped someone going through the trauma of what David went throughthe show was billed as a journey through Afro American songswhich could lead to aggressive bidding by incumbents whose licences expire during 2015 2016. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: here. PUBLISHED RATINGS.

  shallow water makes it easy to explore a cave and the rocky crags with snorkelling gear. In the north stone island jas outlet, the time it would take to transport people and equipment to and from the surface would be significantly reducedhome to some of the most beautiful scenery in the archipelago. The otherworldly terrain features a 17 km wide caldera stone island sweatshirt cheap there are things in my relationship with my husband and I know friends are similar that are still mortifyingly gender specific.This morningwork had started at the gate on the Chandni Chowk side. Howeveralso allowing the acceptance and production of copycat styles.1] Designers noticed their designs were being knocked off.

  abwwrz S affirms New Zealand credit rating on solid economy
  jfgvaj Ryan Gosling then headsto the bathroom to collect himself
  rlkelu He cites the islands colonization by the English
  qjgufb playwright Jack Thorne and theater director John Tiffany
  alqqdz Mortensen said construction work on the
  stzcqz helping chef Brandon Genus free dive for conch
  uddzvt Here are some good tips for knife safety
  gywhvx After scoring 11 goals over their first three games
  iwdryt and wanted to see one up close
  rrbvlt or half of a fruit per bottle

Reageer