web analytics

Professioneel en doelgericht veranderen: een voorproefje

Het goed, of in ieder geval professioneel, omgaan met het aanpassen van organisaties in situaties van verandering, is vanuit maatschappelijk, economisch en sociaal perspectief een vereiste. Wordt daaraan niet voldaan dan wordt onzorgvuldig omgegaan met mensen en schaarse middelen, belangen van stakeholders en het bestaan en de emoties van betrokkenen. Hierin ligt de kern van de opdracht die verbonden is met vakgebied verandermanagement: het in antwoord op veranderingen professioneel, zo effectief en efficiënt mogelijk en met een waarderend perspectief op betrokkenen en hun belangen aanpassen van organisaties.

View more presentations from tenhave.

Professioneel betekent, net als bij andere vakgebieden, systematisch en methodisch en met gebruikmaking van de aanwezige kennis, ervaring en inzichten waar mogelijk. Het betekent ook met gebruikmaking van intuïtie, creativiteit en experiment waar nodig (en verantwoord). Het vakgebied dat zich bij uitstek bezighoudt met het aanpassen van de organisatie en gedrag in de organisatie in relatie tot veranderingen, noemen we change management of verandermanagement. Dat vakgebied is complex. Dat heeft een aantal redenen. Om te beginnen is verandering een breed en veelvormig onderwerp dat in de meeste gevallen verbonden is met een veelheid aan aspecten (zoals leiderschap, structuur, cultuur, maar ook bijvoorbeeld emotionele en historische), betrokkenen en belangen. Verandering kent ook verschillende verschijningsvormen, die om verschillende, soms zeer uiteenlopende vormen van organisatieaanpassing vragen. Deze ‘soorten verandering’ kunnen variëren van bijvoorbeeld een graduele verandering tot een totale transformatie en van een reorganisatie tot een complete herpositionering van de organisatie. Daarnaast en mede als gevolg van de eerste twee redenen, is het vakgebied veelvormig en interdisciplinair. Verandermanagement is een Integrationswissenschaft: het vakgebied moet andere vakgebieden of disciplines zoals de economie, psychologie, sociologie, systeemleer en organisatiekunde en hun kennis en argumentaties verbinden om effectief te kunnen zijn.

In Het Veranderboek zijn onderzoek, kennis en argumentaties verbonden en toegankelijk gemaakt voor managers, adviseurs en wetenschappers die met de onderwerpen organisatieverandering en verandermanagement bezig zijn. Daarnaast is met behulp van deze body of knowledge een model voor doelgericht en professioneel, en dus systematisch en methodisch, veranderen ontwikkeld. Dit PROMIIC-model verbindt de drie perspectieven van de externe verandering, de daarom vereiste of gewenste interne verandering en de wijze waarop deze gerealiseerd kan worden. In het model worden strategie, verandering en implementatie in samenhang hanteerbaar gemaakt. Het model helpt verandering van organisaties goed te diagnosticeren, voor te bereiden en uit te voeren. Het helpt ook fouten te voorkomen, te achterhalen en te corrigeren.

Om verder kennis te maken met Het Veranderboek en het PROMIIC-model presenteren wij de inleiding van het boek. Daarnaast een overzicht van de zeventig vragen die het geraamte van het boek vormen en een toelichting in de vorm van een schema en begrippenlijst op het model. Tot slot een compleet hoofdstuk uit het boek: hoofdstuk 7 over implementatie, het realiseren van verandering.

Tags: , ,

Reageer