web analytics

Masteropleiding Verandermanagement start september 2015

Verandermanagement - Vrije-Universiteit-Amsterdam

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft dit voorjaar de parttimeopleiding Verandermanagement aan de Vrije Universiteit Amsterdam geaccrediteerd, waardoor na afronding de titel Master of Science (MSc) wordt verkregen. De nieuwe opleiding start september 2015.

Op maandag 24 augustus a.s. om 18.30 uur organiseert de Vrije Universiteit een voorlichtingsbijeenkomst op de VU. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijgt u informatie over onder andere de visie, doelstelling en opzet van de opleiding, alsook over het programma, de toelatingseisen en de eventueel noodzakelijke pre-master. Tevens kan kennis worden gemaakt met de programmaleiding. U bent van harte welkom.

Naast de masteropleiding Verandermanagement biedt de Vrije Universiteit Amsterdam ook de Basisopleiding Verandermanagement aan (parttime, start september 2015). Op maandag 24 augustus om 18.30 uur zal ook voor de basisopleiding een voorlichtingsbijeenkomst plaatsvinden.

Op de VU-website vindt u informatie over beide opleidingen. Onderstaand treft u een artikel dat onlangs is gepubliceerd in het blad Management & Consulting waarin opleidingsdirecteur Steven ten Have en Wim Kouwenhoven (student van de opleiding) worden geïnterviewd.

Interview met Steven ten Have en Wim Kouwenhoven.

Mocht u voornemens zijn aanwezig te zijn bij de voorlichtingsbijeenkomst, dan kunt u dat doorgeven aan het opleidingssecretariaat. U kunt ook bij het opleidingssecretariaat terecht als u op dit moment vragen heeft of als u een vrijblijvende intake wenst.

Vrije Universiteit Amsterdam
Secretariaat PGO Verandermanagement
Lilian Dekker
06 – 23 51 91 29
l.dekker@vu.nl

Reageer