web analytics

Leiders! Verhalen van een marineofficier en een leiderschapsmodel voor de ambitieuze leider

Auteur: Lianne Ossenkoppele

Marine army

“Jaren geleden stapte ik voor het eerst over de drempel van het ‘Koninklijk Instituut voor de Marine’ om te beginnen aan een carrière vol avontuur en uitdagingen” (Hekker, 2014, p. 13). Een uitdaging waarbij Hekker destijds tijdens de selectie en opleiding zich er alles behalve bewust was van het feit dat hij werd klaargestoomd voor een leidinggevende functie. Zijn ervaringen, en die van anderen om hem heen, heeft Hekker opgeschreven. Op basis van zijn ervaringen presenteert Hekker (2014) de bouwstenen van een leiderschapsmodel aan de hand van eigenschappen van de ambitieuze leider: het LiDRS-model (www.lidrs.nl). Een model dat stoelt op de constatering dat goede leiders ter plekke hun manier van leidinggeven kunnen veranderen.

Hekker (2014) definieert leiderschap dan ook als ‘het vermogen om ervoor te zorgen dat anderen jou erkennen als leider door het, bewust en onbewust, inzetten van specifieke (leiderschaps)eigenschappen’ (Hekker, 2014, p. 194). Hij definieert daarbij zes kritische eigenschappen van leiders:

 1. Sociale eigenschappen;
 2. Waargenomen eigenschappen;
 3. Handelingseigenschappen;
 4. Diplomatieke eigenschappen;
 5. Mentale eigenschappen;
 6. Sturende eigenschappen.

Vervolgens bouwt hij elke eigenschap op uit een serie bouwstenen. De bouwsteen geeft invulling aan de eigenschap die ingezet kan worden. Zo kan een ‘sturende eigenschap’ worden ingezet met bouwstenen als ‘overtuigingskracht’, ‘delegerend vermogen’ of ‘teambuildingscapaciteiten’.

Hekker (2014) stelt dat de mate waarin (de bouwstenen van) de eigenschappen ingezet kunnen worden, bepaalt hoe iemand leiding geeft. Hoe en wanneer de eigenschappen ingezet moeten worden, hangt af van drie variabelen:

 1. Het bindend element – essentiële element waar iemand leiding aan gaat geven;
 2. Externe invloed – invloeden die impact kunnen hebben op het leidinggeven;
 3. Personen – de personen aan wie de leidinggevende leidinggeeft of sturing ontvangt.

Door de opbouw van de eigenschappen en bouwstenen dient het LiDRS-model tevens als groeimodel voor leiders. Een analyse vooraf maakt inzichtelijk welke eigenschappen bij een individu het meest sterk en effectief aanwezig zijn en welke ontwikkeling behoeven. Hiermee sluit Hekker aan bij (Change) Classics als Stephen Covey, Robert Quinn en Paul Hersey die ieder ingaan op eigenschappen van leiderschap, zijnde effectief, succesvol en situationeel (Hekker, 2014). In aanvulling op de (Change) Classics is het LiDRS op het eerste oog een model dat concrete handvatten voor leiders biedt.

Wel vraag ik mij af in hoeverre een leider maakbaar is op de zes eigenschappen zodat hij in staat is zijn manier van leidinggeven zo aan te passen, dat hij uit elke situatie en gegeven de drie genoemde variabelen het optimale kan halen. Maar wellicht dat daarvoor de selectieprocedure van de Marine dient, waarmee Hekker zijn betoog opent.

Literatuur

 • Hekker, J. (2014). Leiders! Verhalen van een marineofficier en een leiderschapsmodel voor de ambitieuze leiders. Lidrs in control B.V.
 • lidrs.nl (pagina ‘over ons’, bezocht op 30-07-2016)

Tags: , ,

Reageer