web analytics

Essaywedstrijd

In het eerste half jaar van 2009 is Het Veranderboek verschenen, geschreven door adviseurs van TEN HAVE Change Management. Daarnaast hebben we deze website en een LinkedIn groep (Change management online) gecreëerd om kennisontwikkeling en –ontsluiting op het gebied van verandermanagement te faciliteren en stimuleren. Dat dit onderwerp leeft, blijkt wel uit de vele reacties die we krijgen, en daar willen wij graag wat mee doen. Hierbij willen we jullie dan ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze essaywedstrijd. We merken dat iedereen op zijn eigen manier te maken heeft met verandermanagement en daar vaak ook een visie op heeft. Dit is in potentie een bijzonder rijk geschakeerd geheel aan ervaringen. Om deze kennis en ervaring te ontsluiten, starten we deze essaywedstrijd. De auteurs van de tien beste essays worden uitgenodigd voor een diner waar de winneer bekend wordt bekendgemaakt. Deze wordt beloond met een leuk aandenken. Daarnaast kun je samen met een adviseur van TEN HAVE Change Management het essay omschrijven naar een artikel. Dit biedt een mooi platform en mogelijk een publicatie in een gerenommeerd vakblad als Holland Management Review. Essays die voldoen aan de criteria worden op deze website geplaatst.

Spelregels

Een essay is een kort artikel over Change Management met een helder betoog en een afgebakend onderwerp. Vaak zijn essays gericht op het stimuleren van discussie. En dat is ook voor deze essaywedstrijd het geval. Het onderwerp staat vast: Change Management. De lengte van het essay is maximaal 5 pagina’s. De indeling is als volgt:

– Scherpe titel

– Korte samenvatting (alinea)

– Probleembeschrijving

– Analyse, verschillende perspectieven

– Conclusie

Bij de beoordeling van de essays wordt gelet op relevantie voor het vakgebied verandermanagement, originaliteit en creativiteit van het gedachtegoed, logica van de argumentatie, onderbouwing van het standpunt en praktische toepasbaarheid.

De essay wedstrijd start op 22 juni en de essays kunnen ingezonden worden tot 30 september 2009. Je kunt de bijdrage opsturen naar Barbara Janssen (b.janssen@tenhavecm.com) of Dick-Jan Abbringh (d.abbringh@tenhavecm.com). De prijsuitreiking vindt plaats in de loop van november.

Reageer