web analytics

Doordacht veranderen bij Lean

Auteur: Leonard Millenaar

Rabolean

De Rabobank interviewde Wouter ten Have over het belang van doordacht veranderen bij (de ‘implementatie’ van) Lean. De visie van Wouter ten Have op veranderen aan de hand van een aantal citaten uit dit interview.

Context, context, context
‘Een verandering draait om het integraal naar een vraagstuk kijken. Een makelaar zegt dat het bij het kopen van een huis om drie dingen gaat: locatie, locatie, locatie. Bij veranderen gaat het om: context, context en context. Als jij Lean bij een bank doet, dan is dat iets anders dan Lean bij een ziekenhuis.’

Veranderkracht

Verandervisie: rationale en effect
‘Het begin van elke verandering valt of staat bij mensen meenemen met de rationale, of de beweegreden. Deze bestaat uit een harde en een zachte component. Het harde gaat over de uitkomst: als we dit doen, dan levert het ons zoveel op. maar het gaat ook over perspectief bieden aan iemand en of het iets is dat aanspreekt. dat is de zachte kant van het verhaal. Deze moeten aan het begin gecombineerd en neergezet worden. Het wat is daarbij minder belangrijk dan het waarom. je krijgt mensen mee op de zachte kant. Bij onsuccesvolle veranderingen zie je echter dat we vaak sturen op wát we gaan doen in plaats van waarom.’

‘Ten tweede, doordenk wat het effect is op mensen die de verandering ondergaan. Mensen die de verandering ondergaan kijken eerst naar wat het voor hen betekent. Is dit positief, dan ga je daar in mee. Maar een verandering is niet altijd voor iedereen positief. Zorg dat je het effect in scope hebt en welke mogelijke interventies je hierop kunt plegen. Het gevaar is anders dat het deel waarvoor de verandering niet positief is domineert.’

‘De rationale plus het effect is de eerste beweging die je moet maken bij de start van een verandering en noemen we de verandervisie.’

Verandercapaciteit: energie en focus
Als de ambitie helder is gedefinieerd, is het tijd om de ‘Bob de Bouwer-vraag’ te beantwoorden: kunnen wij het maken? ‘Daarmee bedoel ik de verandercapaciteit. Hebben we leiderschap dat past bij de beweging? Is er voldoende verandervermogen in de organisatie en hebben we voldoende middelen en draagvlak om het effect dat we beogen te bereiken? We vinden het programma belangrijk, maar je moet het naast bestaande werkzaamheden doen. Een verandering heeft voldoende energie nodig om succesvol te zijn.’

‘Naast energie moet er gewerkt worden aan focus: is voor mensen helder welke kant we op gaan in termen van strategische keuze? En, is je organisatie ingericht – of ga je die inrichten – om de beweging voldoende te steunen? Doe je dit niet, dan zie je vaak dat mensen terugvallen in routines van de situatie voor de verandering. puur omdat de omstandigheden die de verandering moeten bekrachtigen niet goed doordacht zijn.’

Verbinding
Gedurende de hele verandering moet worden gezorgd voor verbinding tussen de rationale, het effect, de energie en de focus. Verbinding is het belangrijkste aspect, als deze niet goed wordt ingevuld ontstaan losse initiatieven die niet consistent zijn, geen bijdrage leveren aan de verandering of deze zelfs tegenwerken.

Lees het gehele interview hier.

Reageer