web analytics

De 70%-mythe ontkracht

Auteur: Joris Westhof

Hardnekkig en wijdverspreid
70% procent van alle organisatieveranderingen mislukt. In managementland is deze claim hardnekkig en wijdverspreid. Zo gelooft een derde van de managers en adviseurs in deze claim, blijkt uit een recent onderzoek onder 295 managers en adviseurs uitgevoerd door TEN HAVE Change Management. Keer op keer wordt deze claim gebruikt door adviesbureaus, verandergoeroes en andere enthousiastelingen. Ook meerdere wetenschappers stellen dat 70% van de gestelde doelen niet wordt gehaald (Beer & Nohria, 2000). Zelfs de gerenommeerde professor (en managementgoeroe) John Kotter onderschrijft de claim in zijn bestseller A Sence of Urgency’ (2008).

Niet-wetenschappelijke inschatting
Een van de eersten die over de 70% stelling schrijven zijn Michael Hammer en James Champy in hun boek ‘Reengineering the corporation’ (1993): “our unscientific estimate is that as many as 50 to 70 percent of the organizations that undertake a reengineering effort do not achieve the dramatic results they intended” (Hammer & Champy, 1993, p. 221). Honderden onderzoekers, academici en professionals namen deze niet-wetenschappelijke inschatting klakkeloos over; en zo de geboorte van de ‘70%-mythe’. Michael Hammer zag dit ook gebeuren en in 1995 stelde hij daarom dat deze simpele waarneming verkeerd werd geïnterpreteerd. Hij wilde het beeld corrigeren dat het ging om een wetenschappelijk gefundeerde claim (Hammer & Stanton, 1995). De correctie ten spijt, de claim is zijn eigen leven gaan leiden.

Claim niet aannemelijk
Op basis van de Evidence Based Change Management methodiek van CEBMa is onderzoek gedaan naar de 70% claim. Dit onderzoek is beschreven in het boek ‘Reconsidering Change Management’. Wat blijkt: er is een wetenschappelijk onderzoek dat de claim ondersteunt. Smith (2002) schrijft na het bestuderen van 49 studies over hoge faalpercentages bij verschillende soorten verandering. Echter heeft dit wetenschappelijke onderzoek serieuze tekortkomingen*. Door gebrek aan gedegen wetenschappelijk onderzoek dat de claim ondersteunt is het zeer onwaarschijnlijk dat 70% van de veranderingen mislukt.

Onnodig schadelijk en belemmerend
Het is evident dat veranderingen lastig kunnen zijn en soms hun beoogde doel niet halen, maar er is geen gedegen wetenschappelijk onderzoek dat de 70% claim ondersteunt. Het kan zelfs schadelijke gevolgen hebben wanneer de claim wordt gebruikt als legitimatie voor potentieel falen of voor het inhuren van externe consultants. Blind er vanuit gaan dat verandering een groot risico heeft op falen, is misleidend en kan een ‘self-fulfilling prophecy’ in de hand werken. Het is schadelijk voor een veranderproces doordat het onnodig angst en onzekerheid creëert en innovatie belemmert.


*
Smith geeft niet aan hoe hij de geïncludeerde studies heeft geselecteerd, beoordeelt de kwaliteit van de studies niet en gebruikt geen valide en/of betrouwbare meetmethodes. Tevens wordt het slagingspercentage van veranderingen berekend door alle gemiddelde scores bij elkaar op te tellen. Ook geeft Smith zelf aan dat zijn data verouderd kan zijn (Ten Have et al., 2016, p. 72).

 

Literatuur

  • Beer, M., & Nohria, N. (2000). Cracking the code of change. Harvard Business Review, 78(3), 133-141.
  • Hammer, M., & Champy, J. (1993). Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. London, UK: Nicholas Brearly.
  • Hammer, M., & Stanton, S. A. (1995). The reengineering revolution: A handbook. New York, NY: HarperCollins.
  • Kotter, J. P. (2008). A sense of urgency. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
  • Ten Have, S., Ten Have, W. D., Huijsmans, A.-B., & Otto, M. (2016). Reconsidering change
    management: Applying evidence-based insights in change management practice
    . New York, NY: Routledge.
  • Smith, M. E. (2002). Success rates for different types of organizational change. Performance Improvement, 41(1), 26–33.

Tags: ,

Reageer