web analytics

Changing the way we change

De afgelopen weken had ik de gelegenheid om met dit model te werken. Het was bij de aftrap van een programma over ‘changing the way we change’ bij een wereldwijd opererend bedrijf. Het is een bedrijf dat begrijpt dat het succes dat hen groot gemaakt heeft, hen allerminst de garantie biedt dit succes te prolongeren. Het tekent hun professionaliteit dat ze beseffen dat ze de manier waarop ze gewend zijn te veranderen, kritisch tegen het licht willen houden. Ze excelleren in het bedenken van innovaties, maar zijn zwak in het implementeren ervan. In een bijeenkomst met een vertegenwoordiging van het senior-management liet ik hen in de spiegel van verandermanagement kijken.

De spiegel die ik ophield was: PROMIIC. Ik presenteerde het overzichtsmodel in 1 plaatje en lichtte het model toe aan de hand van een case-studie die ik onlangs heb gesuperviseerd waarin het model een centrale plaats had. Na deze inleiding van ongeveer 30 minuten nodigde ik de aanwezigen uit om in groepjes van 5 de staande praktijk van verandermanagement in hun bedrijf te analyseren. Een uur later deelde men elkaars analyses en stelde men vast dat wat men changemanagement noemde in feite vormen van projectmanagement waren. Men springt als het ware razendsnel van links boven (context, strategie) naar rechtsonder (het benoemen van prestatie-indicatoren). Wanneer die niet snel genoeg gerealiseerd worden, dan wijt men dit aan een gebrek aan discipline en commitment om veranderingen door te voeren. Nu besefte men, met behulp van het model, dat men zonder zich daar rekenschap van te geven in feite zeer veel oversloeg. Een precieze analyse van de scope van de verandering ontbrak, evenals het echt in beschouwing nemen van relevante ervaring met eerdere verandertrajecten (de veranderhistorie). Een gericht doordenken van leiderschapsaspecten was evenmin aan de orde. Het was voor de deelnemers een wat onthutsende ervaring. Het model hielp hen hun visie op veranderen te compliceren.

Zoals Johan Cruyff het zo mooi zegt: “je gaat het pas zien als je het door hebt”. Men nam mee naar huis (naar hun werk) dat veranderen niet alleen een strategische – en een implementatiekant heeft: er tussenin zit de ‘theory of change’. De verbinding tussen de twee. Veranderen is ook een ambacht, een vak, een deskundigheid die je je eigen moet maken. Het vraagt om een nieuwe praktijk van veranderen. Changing the way we change.

Tags: , ,

Reageer