web analytics

Postgraduate opleiding verandermanagement

Opleiding verandermanagement

Nieuwe opleiding Advanced Change Management

Foto

Waarom?
Programma’s en veranderingen moeten steeds succesvoller, sneller en ook geruislozer. De succesratio van programma’s en projecten is vaak beperkt. In de praktijk worden programma’s vaak feitelijk en rationeel ingestoken. Onderzoek wijst uit dat er meer samenhangende factoren zijn die het uiteindelijk succes of falen van veranderprogramma’s- en projecten bepalen waar de bekende project- en programmamethodieken onvoldoende rekening mee houden.

Doelstelling van de opleiding
De leergang Advanced Change Management is ontwikkeld om ambitieuze en talentvolle veranderprofessionals beter te doen slagen in de realisatie van veranderingen. Door kennis te nemen van de nieuwste onderbouwde kennis, inzichten en middelen op het gebied van change management en door deze te verbinden met de (eigen) praktijk, begeleid door de besten op dit vakgebied.

Ben je geïnteresseerd?
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de leergang die start op 24 en 25 mei. Hier vind je de brochure, het programma en het inschrijfformulier.

Gastcollege Evidence-Based Practice aan de Vrije Universiteit

Gastcollege Evidende-Based Practice
Op maandag 30 mei heeft de Vrije Universiteit voor de alumni van de post graduate opleidingen Verandermanagement en Management Consultancy een gastcollege georganiseerd over het thema Evidence-Based Practice. Evidence-Based Practice is een concept dat in de jaren ’90 is ontwikkeld binnen de geneeskunde, maar inmiddels ook binnen andere vakgebieden zoals educatie, strafrecht, gezondheidszorg en (sinds kort) management & consultancy een belangrijke professionele standaard lijkt te worden.

Gerenommeerde gastsprekers
Tijdens deze bijeenkomst hebben twee gerenommeerde gastsprekers, te weten prof. Denise Rouseau (Carnegie Mellon University) en prof. Rob Briner (Londen University), hun visie gegeven op het belang van Evidence-Based Practice.

Onderzoek naar Evidence-Based Management
Daarnaast is de uitkomst gepresenteerd van een survey die bij meer dan 600 managers en consultants over dit onderwerp is afgenomen en hebben studenten van de PGO Verandermanagement laten zien hoe evidence-based practice in de praktijk kan worden toegepast.

Gratis materiaal
Een video en de presentaties zullen beschikbaar worden gesteld via de website van het Center for Evidence Based Management (www.cebma.org).
Op deze site is tevens meer informatie te vinden over Evidence Based Practice.