web analytics

Leidende principes als basis voor een organisatiestructuur

Auteur: Leonard Millenaar

Tien geboden als basis voor gehele samenlevingen
2.776 woorden blijken nodig om het gebruik van verpakkingsmateriaal te reguleren binnen de Europese Unie. Om maar eens een voorbeeld te noemen… Anderzijds zijn er maar 312 woorden besteed aan de 10 geboden: een rijtje principes op basis waarvan hele samenlevingen zijn ingericht.

Tien geboden
Leidende principes als basis voor een organisatiestructuur
Deze metafoor geldt ook voor organisaties. Net zoals de 10 geboden ten grondslag liggen aan religies en samenlevingen, vormt een set van leidende principes de basis voor de afspraken die je in de organisatie maakt over de wijze waarop je met elkaar samenwerkt. Lees verder over het belang van leidende principes voor het opstellen of wijzigen van de organisatiestructuur.

(meer…)

Excelleren in turbulentie

Dat er behoefte is aan verandering van businessmodellen, daar zijn mensen in veel sectoren het wel over eens. Maar als een nieuw model is ontworpen, moet het nog worden ingepast in bestaande organisaties. Simpel blijkt die niet te zijn. Hoe ontwikkel je de urgentie en het meest geschikte proces om het businessmodel geimplementeerd te krijgen? Dit is vooral een Change Management vraagstuk. Het stond centraal in mijn gastcollege als onderdeel van de businessmodellen reeks van Focus Conferences op Nijenrode. Lees de lezing en bekijk de presentatie hier en discussieer mee over dit onderwerp.

Het box-to-blob model voor een dynamischere organisatie

In deze turbulente tijden is de vraag “hoe passen we onze organisatie aan de veranderende omstandigheden aan? “ actueler dan ooit. Bedrijven worstelen hoe ze moeten reageren op de marktontwikkelingen. Ontwikkelingen waarvan niemand echt kan voorspellen welke kant het op gaat. Dit leidt maar al te vaak tot reorganisaties en kostenbesparingen als eerste reactie, terwijl de huidige situatie misschien ook wel kansen biedt. Eigenlijk zijn organisaties zeer beperkt in hoe ze met veranderingen om kunnen gaan. De statische manier waarop bedrijven zijn georganiseerd is hier een van de oorzaken van. Bedrijven zouden na moeten denken over hoe ze zich dynamischer kunnen organiseren om beter met veranderingen om te kunnen gaan. En zich sneller aan kunnen passen om in te spelen op de kansen die ontstaan.

 

Een organisatie met zowel een vaste als een flexibele organisatie biedt de mogelijkheden om organisaties snel aan te passen aan veranderingen, terwijl toch vastigheid wordt geboden waardoor het primaire proces is ‘geborgd’. Dit model zouden we de box-to-blob organisatie kunnen noemen. Er is een vast(er) deel, de box, en een flexibel deel, de blob.

  (meer…)

Systematisch en methodisch besturen voorkomt onnodig (schadelijk) veranderen

Een infarct is vaak het gevolg van een ongezond leefpatroon inclusief een teveel aan ‘impulsen’. Het ‘systeem’ kan het niet meer aan en valt letterlijk om. Ook organisaties kunnen het slachtoffer worden van een infarct; teveel of het onnodig aanpassen van een organisatie kan desastreuze gevolgen hebben. Vaak wordt de behoefte aan radicale verandering overdreven. Managers kijken niet goed naar hun organisatie en omgeving, maar zien in alles een impuls en worden overgevoelig voor verandering. Ze raken los van het bestaansrecht van hun organisatie, het primaire proces en hun klanten en medewerkers. In plaats van een gezonde oriëntatie op het interne en het externe gaan schijnbewegingen van concurrenten en ervaren druk vanuit de markt of politiek hun handelen bepalen. Managers moeten wat en worden vaak overgevoelig voor veelbelovende en revolutionair ogende managementconcepten. (meer…)