web analytics

Verborgen gebreken in de strategie (Roxburgh, 2003)

Menselijk brein

 

Auteur: Barara Janssen

Het menselijk brein kent zijn tekortkomingen
We dichten onze hersenen eigenschappen toe die in werkelijkheid niet altijd opgaan. Een voorbeeld hiervan is rationaliteit, dat vaak als uitgangspunt in economische theorieën wordt gebruikt. De hersenen werken in een aantal gevallen nog volgens regels die in vroeger tijden van groot belang waren, maar tegenwoordig problemen kunnen veroorzaken.

Falen van het brein leidt tot verkeerde strategieën bij organisaties
Als gevolg van fouten van het menselijk brein ontstaan soms slechte strategieën bij organisaties. Deze worden vervolgens door het management gesteund en uitgevoerd, met alle gevolgen van dien. Lees verder voor de voorbeelden van falen van het menselijk brein.

(meer…)

Professionele dienstverleners hebben moeite met keuzes maken

“Ik word gek van die partnerlunches. Ze lopen elke keer uit, we discussiëren over details op de vierkante millimeter en als er iemand een keer niet bij was doen we het de volgende keer weer dunnetjes over. Tegelijkertijd zegt mijn overtuiging dat wij onvoldoende van gedachten wisselen over onze strategische koers, waardoor wij terrein in de markt verliezen. Maar niemand grijpt in”. 

Zo maar een citaat van een van onze relaties, exemplarisch voor de situatie waarin vele professionele dienstverlenende ondernemingen (pdo’s) zich bevinden.

In de afgelopen jaren hebben wij vele pdo’s, zoals advocatenkantoren, accountants en fiscalisten, octrooi- en merkgemachtigden en ingenieurs- en ontwerpbureaus, als adviseur mogen bijstaan bij het bepalen en uitwerken van hun strategie. Wat ons daarbij opvalt, is dat vele pdo’s worstelen met het waarmaken van hun ambities. Dat kan te maken hebben met soms ongefundeerd optimisme, soms is het gestoeld op zelfoverschatting. Of met ambities die uit de lucht zijn gegrepen. Een serieus advocatenkantoor noemde als belangrijkste argument voor zijn groeiambities de leegstaande vleugel in het pand. Alsof kamers vullen een missie is… (meer…)

Veranderen in turbulente tijden: behoefte aan dynamische competenties

Met het uitbreken van de kredietcrisis is de turbulentie voor veel organisaties onverwacht tot boven het kookpunt gestegen. Een plotseling dalende vraag, fundingproblemen, exploderende regelgeving en zich gestaag doorontwikkelende technologie heeft voor veel organisaties geleid tot een vrijwel onbeheersbare situatie in de bedrijfsvoering. De reactie is overlevingsgedrag, wat tot uiting komt in het ongebreideld bezuinigen, rücksichtslos banen schrappen en het reageren op prikkels uit de directe omgeving. De vraag is of dit gedrag leidt tot de gewenste situatie. Op korte termijn is dat soms nog wel het geval. Het voortbestaan wordt veiliggesteld, maar hierbij wordt vaak een hypotheek genomen op de toekomst. Meer kennis is nodig om organisaties te laten floreren tijdens perioden van turbulentie. Kennis hierover is onder andere te vinden in het relatief nieuwe vakgebied over dynamische competenties, wat gaat over het vermogen om de eigen organisatie aan te passen aan de omstandigheden.

(meer…)