web analytics

Niet méér maar beter communiceren (Larkin & Larkin, 1996)

Auteur: Leonard Millenaar

Verkeerde adviezen over communicatie bij verandering
De meeste adviezen aan leidinggevenden over het communiceren van echt belangrijke veranderingen zijn verkeerd, aldus onderzoekers Larkin en Larkin. Die verkeerde adviezen komen doorgaans neer op ‘meer’: méér waarden, méér video’s, méér publicaties, méér meetings.

Communiceer via direct leidinggevenden gebaseerd op feiten
Volgens Larkin en Larkin werkt méér niet, daarom geven zij de volgende adviezen:

Communiceer:
feiten; stop met het communiceren van waarden;
• face-to-face; vertrouw niet op indirecte of onpersoonlijke communicatievormen zoals video’s of massale bijeenkomsten;
• via operationeel leidinggevenden.

Lees verder voor een nadere toelichting op deze drie adviezen.

Laat de feiten zien en leef de gewenste verandering voor
De meest effectieve communicatie van de missie en waarden is er naar te leven en ze om te zetten in actie. In plaats van lege woorden te communiceren of begrippen die op gespannen voet staan met het feitelijk handelen (zoals Enron dat integriteit als waarde communiceerde), is het beter feiten te communiceren.

Face-to-face communicatie versterkt interactie, acceptatie en eigenaarschap
Video’s, interne publicaties en massale bijeenkomsten dragen niet bij aan het verspreiden van de juiste en productieve informatie in de organisatie, ze staan er aan in de weg. Omdat ze managers afhouden van dat wat wel werkt, face-to-face communiceren. Gebeurt dat dan kan er daadwerkelijk interactie, acceptatie en eigenaarschap ontstaan, worden de echte vragen aan de orde gesteld en krijgen geruchten minder kans.

Benut direct leidinggevenden als voorkeursbron van medewerkers
Het eerste dat medewerkers ‘formeel’ horen over een verandering is vaak afkomstig van een corporate source: het topmanagement, een bedrijfsblad of een e-mail. Larkin en Larkin pleiten voor een alternatief: ‘echte’ communicatie via de direct-leidinggevende. De direct-leidinggevende blijkt voor medewerkers de voorkeursbron voor informatie te zijn. Daarnaast zijn niet de topmanagers, maar de direct-leidinggevenden de opinieleiders binnen de organisatie. Deze manier van communiceren wijkt af van veel gangbare opvattingen en populaire publicaties over het bereiken, motiveren en betrekken van medewerkers. Communicatie over verandering tussen direct-leidinggevende en medewerker draagt het meest bij op de plek waar het veranderen van gedrag het zwaarst weegt: op de werkvloer.

——————–

Deze post is gebaseerd op vraag 62 uit Het Veranderboek: Hoe bereik je medewerkers in een veranderingsproces?
Oorspronkelijke bron: Larkin, T.J. & S. Larkin (1996), Reaching and changing frontline employees, Harvard Business Review, 
May-June, p. 95-104.

Tags: , ,

Reageer