web analytics

Archief van oktober, 2013

Publicatie: Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren

Nieuws---Veranderkracht

Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren beschrijft de nieuwste inzichten op het gebied van verandermanagement en vat die samen in een overkoepelende theorie, de theorie van Veranderkracht. In het eerste en laatste hoofdstuk wordt op verhalende wijze de case beschreven van een jonge adviseur die met andere, nieuwe inzichten in staat is om organisaties succesvoller te veranderen. Die nieuwe inzichten worden in de tussenliggende hoofdstukken door middel van (eigen) wetenschappelijk onderzoek, praktijkvoorbeelden en metaforen op een aansprekende wijze uiteengezet.

Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren gaat in op de faal- en slaagfactoren die vaak spelen bij verandertrajecten en geeft verklaringen voor het ontstaan ervan. Er wordt uitgebreid ingegaan op organisatorische disfuncties die succesvol veranderen belemmeren. Daarnaast worden twaalf cruciale leiderschapsrollen voor succesvolle veranderingen besproken alsook de situaties die kunnen ontstaan als die leiderschapsrollen op een verkeerde manier worden ingevuld. Het boek beschrijft tevens welke veranderaanpakken onderscheiden kunnen worden en de situaties waarin ze noodzakelijk zijn.

Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren verbindt al deze aspecten met elkaar en geeft daarmee een uniek samenhangend inzicht in hoe doelen succesvol gerealiseerd kunnen worden.

Veranderkracht – Succesvol doelen realiseren is o.a. verkrijgbaar via Managementboek.nl

Veranderkrachtboek-1.1