web analytics

Archief van juni, 2012

Leidende principes als basis voor een organisatiestructuur

Auteur: Leonard Millenaar

Tien geboden als basis voor gehele samenlevingen
2.776 woorden blijken nodig om het gebruik van verpakkingsmateriaal te reguleren binnen de Europese Unie. Om maar eens een voorbeeld te noemen… Anderzijds zijn er maar 312 woorden besteed aan de 10 geboden: een rijtje principes op basis waarvan hele samenlevingen zijn ingericht.

Tien geboden
Leidende principes als basis voor een organisatiestructuur
Deze metafoor geldt ook voor organisaties. Net zoals de 10 geboden ten grondslag liggen aan religies en samenlevingen, vormt een set van leidende principes de basis voor de afspraken die je in de organisatie maakt over de wijze waarop je met elkaar samenwerkt. Lees verder over het belang van leidende principes voor het opstellen of wijzigen van de organisatiestructuur.

(meer…)

Metaforen in verandertrajecten (Marshak, 1993)

Auteur: Leonard Millenaar

Voetbal als metafoor voor veranderen

De organisatie als voetbalteam. Een toepasselijke metafoor tijdens de Europese Kampioenschappen. De back-office als verdediging, afdeling verkoop als voorhoede en de algemeen manager als bondscoach.

Waarom metaforen?
Metaforen zijn een middel om in beelden over organisaties te praten. Hiermee kun je bijvoorbeeld achterhalen hoe door medewerkers naar de eigen organisatie wordt gekeken, door de metaforen letterlijk te nemen en de achterliggende gedachten te onderzoeken. Het vormt daarmee ook een instrument om beelden indien gewenst gericht te veranderen.

Vier metaforen voor verandering
Marshak onderscheidt vier soorten metaforen om te spreken over organisaties:

(meer…)

Principes voor effectieve sturing en beïnvloeding bij verandering (Heifetz & Laurie, 2001)

Auteur: Barbara Janssen

Specifieke eisen aan leiders bij verandering
Veranderen vraagt om een duurzame kern van leiderschapskwaliteiten, waaronder emotionele intelligentie en oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Volgens Heifetz & Laurie is echter meer nodig dan dat. Effectief sturing geven aan verandering stelt specifieke eisen aan de leiderschapsstijl en sturing.

Instabiliteit en verstarring kenmerken veranderprocessen
Veranderprocessen kennen veelal een chaotische, instabiele fase. Blijven organisaties hier in hangen dan ontstaat verstarring. Dit vraagt veel energie van een organisatie en de beoogde situatie wordt hiermee niet bereikt. Als leider is het je taak de organisatie hier doorheen te helpen en een nieuwe orde te laten ontstaan. Er is een aantal sturingsprincipes die daarbij kunnen helpen.

(meer…)