web analytics

Archief van mei, 2012

De aanleiding van verandering duiden met de theory of the business (Drucker, 1994)

Auteur: Barbara Janssen

Wat is de theory of the business?
De theory of the business bestaat uit drie onderdelen, volgens managementgoeroe Peter Drucker:

 • Aannames over de omgeving van de organisatie;
 • Aannames over de missie van de organisatie;
 • Aannames over noodzakelijke kerncompetenties om de missie te volbrengen.

Deze drie aannames klinken bedrieglijk simpel. Het is echter vaak hard werken, denken en experimenteren om deze aannames goed te kunnen beantwoorden.

Elke organisatie heeft een theory of the business nodig
Om succesvol te zijn, heeft een organisatie een duidelijke, consistente en valide theory of the business nodig. En als je er eenmaal één hebt, behoeven de onderliggende aannames regelmatige reflectie. Periodieke reflectie leidt tot vroegtijdige signalering, herkenning en duiding van eventuele veranderingen in aannames en daarmee een kans om hier vroegtijdig op in te spelen

(meer…)

Niet méér maar beter communiceren (Larkin & Larkin, 1996)

Auteur: Leonard Millenaar

Verkeerde adviezen over communicatie bij verandering
De meeste adviezen aan leidinggevenden over het communiceren van echt belangrijke veranderingen zijn verkeerd, aldus onderzoekers Larkin en Larkin. Die verkeerde adviezen komen doorgaans neer op ‘meer’: méér waarden, méér video’s, méér publicaties, méér meetings.

Communiceer via direct leidinggevenden gebaseerd op feiten
Volgens Larkin en Larkin werkt méér niet, daarom geven zij de volgende adviezen:

Communiceer:
feiten; stop met het communiceren van waarden;
• face-to-face; vertrouw niet op indirecte of onpersoonlijke communicatievormen zoals video’s of massale bijeenkomsten;
• via operationeel leidinggevenden.

Lees verder voor een nadere toelichting op deze drie adviezen.

(meer…)

Succesvoller managen van de menselijke factor bij projecten

Logo SAY

Mensen zijn verschillend
Mensen zien verschillend, denken verschillend, reageren verschillend en gedragen zich verschillend. Tot zover niets nieuws.

Hier wordt niet op gestuurd
Toch lopen programma’s en projecten vaak uit de rails doordat niet systematisch en methodisch gestuurd wordt op deze verschillen. Door het intelligent in kaart brengen van de verschillen, meningen en adviezen van groepen stakeholders, kunnen implementaties van programma’s en projecten veel effectiever worden uitgevoerd.

Inzicht in de menselijke factor bij verandering is wel noodzakelijk
Hoe voorkom je bij een project dat de operatie slaagt, maar dat de patiënt overlijdt? Hiervoor is inzicht nodig:

 • hoe staat het met het draagvlak?
 • waar zitten grote risico’s?
 • hoe zitten de mensen er in?
 • wat is voor hen belangrijk?
 • waarop haken zij af?
 • wat zijn de subculturen?
 • wat vinden zij echt?

De menselijke factor concreet in kaart bij veranderprogramma’s
De afgelopen decennia zijn veel succesvolle methoden ontwikkeld om menselijke drijfveren in kaart te brengen. Vaak zijn deze gericht op individuen of teams. Maar systematisch draagvlak meten bij veranderprogramma’s met veel verschillende stakeholders ontbeerde, tot nu.

(meer…)

Veranderkracht: bepalende factoren voor echte verandering

Auteur: Leonard Millenaar

Niet langer eenzijdige perspectieven op verandering
Te vaak hanteren veranderkundigen onvolledige of eenzijdige benaderingen. Ter illustratie een paar voorbeelden…

 • Er wordt vanuit slechts één discipline geredeneerd: ‘We moeten werken aan gedragsverandering’.
 • De benadering is gericht op ofwel de harde ofwel de zachte kant van de verandering: ‘De businesscase ligt er, nu kunnen managers dat gewoon uitvoeren’.
 • De veranderkundige richt zich alleen op ‘wat’ er veranderd moet worden en niet op ‘hoe’ en ‘waarmee’: ‘We maken een nieuwe structuur, dan is het opgelost’.
 • Er wordt er geen recht gedaan aan de context van het vraagstuk: ‘Dit komt uit de benchmark, dus dat moeten wij overnemen’.

Integrale benadering van verandervraagstukken
Veranderkundig vakmanschap vereist dat je een integraal perspectief op veranderen hebt. Praktijk en wetenschap verenigd, multidisciplinair en multidimensionair denken gecombineerd, strategie en uitvoering verbonden.

Veranderkrachtmodel: geen heilige graal, wel een bruikbaar raamwerk
Honderden boeken en artikelen beschrijven ‘hoe het moet’. Vanuit het beeld dat veel veranderingen falen (de welbekende 70%) suggereren deze auteurs de ultieme oplossing te hebben. Helaas bestaat er geen blauwdruk of heilige graal voor veranderen. Was het maar zo eenvoudig! Wel kunnen modellen of raamwerken richting geven en houvast bieden. Zo kan ons Veranderkrachtmodel jou helpen bij een integrale benadering van verandervraagstukken in organisaties.

(meer…)