web analytics

Archief van januari, 2010

Inzending essaywedstrijd -4: Barbapapa-management

Ik doe of laat naar de toekomst toe met collectieve beweging!

Barbapapamanagement

Deze essay geeft antwoord op de vraag: “hoe kan een organisatie gewenst gedrag aanleren en vasthouden? (Welke rol hebben medewerkers en management hierin?).

Uit het onderzoek blijkt dat de inzichten te verdelen zijn naar het individu of collectief. Deze essay geeft antwoord op de vraagstelling door de zin ‘Ik doe of laat naar de toekomst toe met collectieve beweging!

  • Ik” staat voor de individuele beweging,
  • doe of laat” staat voor de keuzevrijheid van het individu,
  • naar de toekomst toe” staat voor visie (doel) van het individu,
  • met collectieve beweging.” staat voor de verandering van het collectief.

Zelfkennis, bewust zijn van je zelfbewustzijn en eigen kracht stellen je in staat om naar je omgeving te kijken en veranderingen door te voeren. Diverse auteurs leveren praktische handvaten om dit tot stand te brengen en vast te houden. Afhankelijk van de auteur is dit intrinsiek gedreven of van een afstand gedreven (“Ik”). Personen hebben de keuze om zich pro-actief/creatief of reactief op te stellen. De keuze geeft een verschillende beleving bij de ondernomen actie. We kunnen ons gedrag sturen door stil te staan bij ons bewuste en onbewuste gedrag (“doe of laat”). Het stellen van doelen geeft toekomstperspectief om de gewenste verandering te bereiken (“naar de toekomst toe”). (meer…)