web analytics

Archief van december, 2009

Inzending essaywedstrijd -3: De overtuiging tot verandering bij tussenpersonen

Dit essay schrijf ik om de intermediaire bedrijfstak de noodzaak tot verandering te laten voelen. Om veranderingen binnen een traditionele bedrijfstak als die van de Nederlandse tussenpersoon teweeg te brengen, dienen de direct betrokkenen de overtuiging te krijgen dat die verandering ook echt nodig is. Dat geldt voor zowel de beleidsmakers als de uiteindelijke onderwerpen van verandering, de tussenpersonen zelf. Dit essay beschrijft de actuele ontwikkelingen die gezamenlijk er voor zorgen dat de rol en positie van de tussenpersoon verandert. Ik besluit het essay met mijn eigen visie ten aanzien van het kunnen realiseren van de noodzakelijke veranderingen. (meer…)

Inzending essaywedstrijd -2: De moderne rattenvangers van Hamelen

Change managers bezielen met de gitaar in de hand

De gevestigde orde is zoals de naam reeds doet vermoeden ‘gevestigd’. Om daar verandering in aan te brengen moet je als verandermanager van goeden huize komen. Je kunt je spierballen tonen of heel vriendelijk zijn. Je kunt de knuppel in het hoenderhok gooien of geduldig met mensen aan tafel gaan zitten. Maar wat werkt nu het beste: radicaal veranderen of juist geleidelijk veranderen? Werkt de ene manier beter dan de andere en zijn mensen geneigd soms wel mee te werken? Welke instrumenten kan ik als verandermanager naast de knuppel hanteren om mensen te beïnvloeden? Dit betoog laat zien dat je als verandermanager een muzikant bent die de E-snaar bij mensen moet beroeren om ze mee te krijgen. Mensen raken in hun kracht, met de gitaar in de hand. (meer…)