web analytics

Archief van juni, 2009

Essaywedstrijd

In het eerste half jaar van 2009 is Het Veranderboek verschenen, geschreven door adviseurs van TEN HAVE Change Management. Daarnaast hebben we deze website en een LinkedIn groep (Change management online) gecreëerd om kennisontwikkeling en –ontsluiting op het gebied van verandermanagement te faciliteren en stimuleren. Dat dit onderwerp leeft, blijkt wel uit de vele reacties die we krijgen, en daar willen wij graag wat mee doen. Hierbij willen we jullie dan ook van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze essaywedstrijd. We merken dat iedereen op zijn eigen manier te maken heeft met verandermanagement en daar vaak ook een visie op heeft. Dit is in potentie een bijzonder rijk geschakeerd geheel aan ervaringen. Om deze kennis en ervaring te ontsluiten, starten we deze essaywedstrijd. De auteurs van de tien beste essays worden uitgenodigd voor een diner waar de winneer bekend wordt bekendgemaakt. Deze wordt beloond met een leuk aandenken. Daarnaast kun je samen met een adviseur van TEN HAVE Change Management het essay omschrijven naar een artikel. Dit biedt een mooi platform en mogelijk een publicatie in een gerenommeerd vakblad als Holland Management Review. Essays die voldoen aan de criteria worden op deze website geplaatst. (meer…)

Ondernemingsraad als juweel in de kroon

In menig verandertraject in Nederland lijkt het of de Ondernemingsraad (verder OR) door de Bestuurder wordt gezien als ballast, ‘grijze wollen sokken met een shaggie’. De OR daarentegen huldigt vaak nog oude idealen met de hang naar het ‘good old’ Rijnlandse model in een geglobaliseerde wereld. Deze tegenstelling leidt meer dan eens tot patstellingen, frictie en botsingen. Dit klassieke beeld is echter geen noodzaak. Er is ook een veel productievere functie van de OR mogelijk, mits de Bestuurder de OR ook behandelt als volwaardige gesprekspartner en als de OR zich volwassen en stevig opstelt. De OR kan dan een ‘juweel’ zijn in de kroon van de ondernemingsstrategie. (meer…)

Change case: noodzaak voor Deltaplan financieel intermediair

Forse ingrepen vanuit de AFM en een verder verslechterende financiële situatie van financieel intermediairs hebben het gevoel voor urgentie in de assurantiewereld tot een kookpunt gebracht. Op het congres van het Assurantie Magazine op 26 mei 2009 was het thema ‘Linksom of rechtsom, het moet anders!’. Hieruit spreekt een gedeeld gevoel van urgentie over wat een goed vertrekpunt is voor verandering. Echter, in de titel van dit congres weerspiegelt tevens een dilemma. Want de meningen lopen nogal uiteen over de vraag welke kant het op moet met het financieel intermediair. De tijd wordt rijp voor een grootschalige verandering om te voorkomen dat het financieel intermediair marginaliseert door een neerwaartse spiraal van schandalen, nieuwe regulering en omzetverlies. Deze verandering is geen luxe, maar pure noodzaak.

(meer…)

Professionele dienstverleners hebben moeite met keuzes maken

“Ik word gek van die partnerlunches. Ze lopen elke keer uit, we discussiëren over details op de vierkante millimeter en als er iemand een keer niet bij was doen we het de volgende keer weer dunnetjes over. Tegelijkertijd zegt mijn overtuiging dat wij onvoldoende van gedachten wisselen over onze strategische koers, waardoor wij terrein in de markt verliezen. Maar niemand grijpt in”. 

Zo maar een citaat van een van onze relaties, exemplarisch voor de situatie waarin vele professionele dienstverlenende ondernemingen (pdo’s) zich bevinden.

In de afgelopen jaren hebben wij vele pdo’s, zoals advocatenkantoren, accountants en fiscalisten, octrooi- en merkgemachtigden en ingenieurs- en ontwerpbureaus, als adviseur mogen bijstaan bij het bepalen en uitwerken van hun strategie. Wat ons daarbij opvalt, is dat vele pdo’s worstelen met het waarmaken van hun ambities. Dat kan te maken hebben met soms ongefundeerd optimisme, soms is het gestoeld op zelfoverschatting. Of met ambities die uit de lucht zijn gegrepen. Een serieus advocatenkantoor noemde als belangrijkste argument voor zijn groeiambities de leegstaande vleugel in het pand. Alsof kamers vullen een missie is… (meer…)