web analytics

Archief van mei, 2009

Het box-to-blob model voor een dynamischere organisatie

In deze turbulente tijden is de vraag “hoe passen we onze organisatie aan de veranderende omstandigheden aan? “ actueler dan ooit. Bedrijven worstelen hoe ze moeten reageren op de marktontwikkelingen. Ontwikkelingen waarvan niemand echt kan voorspellen welke kant het op gaat. Dit leidt maar al te vaak tot reorganisaties en kostenbesparingen als eerste reactie, terwijl de huidige situatie misschien ook wel kansen biedt. Eigenlijk zijn organisaties zeer beperkt in hoe ze met veranderingen om kunnen gaan. De statische manier waarop bedrijven zijn georganiseerd is hier een van de oorzaken van. Bedrijven zouden na moeten denken over hoe ze zich dynamischer kunnen organiseren om beter met veranderingen om te kunnen gaan. En zich sneller aan kunnen passen om in te spelen op de kansen die ontstaan.

 

Een organisatie met zowel een vaste als een flexibele organisatie biedt de mogelijkheden om organisaties snel aan te passen aan veranderingen, terwijl toch vastigheid wordt geboden waardoor het primaire proces is ‘geborgd’. Dit model zouden we de box-to-blob organisatie kunnen noemen. Er is een vast(er) deel, de box, en een flexibel deel, de blob.

  (meer…)