web analytics

Archief van maart, 2009

Veranderen in turbulente tijden: behoefte aan dynamische competenties

Met het uitbreken van de kredietcrisis is de turbulentie voor veel organisaties onverwacht tot boven het kookpunt gestegen. Een plotseling dalende vraag, fundingproblemen, exploderende regelgeving en zich gestaag doorontwikkelende technologie heeft voor veel organisaties geleid tot een vrijwel onbeheersbare situatie in de bedrijfsvoering. De reactie is overlevingsgedrag, wat tot uiting komt in het ongebreideld bezuinigen, rücksichtslos banen schrappen en het reageren op prikkels uit de directe omgeving. De vraag is of dit gedrag leidt tot de gewenste situatie. Op korte termijn is dat soms nog wel het geval. Het voortbestaan wordt veiliggesteld, maar hierbij wordt vaak een hypotheek genomen op de toekomst. Meer kennis is nodig om organisaties te laten floreren tijdens perioden van turbulentie. Kennis hierover is onder andere te vinden in het relatief nieuwe vakgebied over dynamische competenties, wat gaat over het vermogen om de eigen organisatie aan te passen aan de omstandigheden.

(meer…)

Systematisch en methodisch besturen voorkomt onnodig (schadelijk) veranderen

Een infarct is vaak het gevolg van een ongezond leefpatroon inclusief een teveel aan ‘impulsen’. Het ‘systeem’ kan het niet meer aan en valt letterlijk om. Ook organisaties kunnen het slachtoffer worden van een infarct; teveel of het onnodig aanpassen van een organisatie kan desastreuze gevolgen hebben. Vaak wordt de behoefte aan radicale verandering overdreven. Managers kijken niet goed naar hun organisatie en omgeving, maar zien in alles een impuls en worden overgevoelig voor verandering. Ze raken los van het bestaansrecht van hun organisatie, het primaire proces en hun klanten en medewerkers. In plaats van een gezonde oriëntatie op het interne en het externe gaan schijnbewegingen van concurrenten en ervaren druk vanuit de markt of politiek hun handelen bepalen. Managers moeten wat en worden vaak overgevoelig voor veelbelovende en revolutionair ogende managementconcepten. (meer…)

Wat vragen managers zich af als ze organisaties en gedrag willen veranderen?

De bekende managementdenker Noel Tichy stelt dat managers, in en rond hun dagelijks werk, te weinig vragen stellen en vindt dat een slechte zaak: “Many executives close off learning. In their day-to-day interactions with staff they are usually issuing instructions or making judgments about the ideas or performance of others. By telling rather than asking they are actually making their organizations less smart, less aligned, and less energized every day…. Asking lots of questions opens new doors to new ideas, which ultimately contributes to your competitive edge.”

(meer…)